C - C++

Yayınlandı Nisan 23rd, 2013 | by Emre

C de Fonksiyon ve Dizinin iç içe çalışması

Aşağıda örnekte dizilere değer girdirmeyi ve dizilerden değer okumayı fonksiyonların içlerinde ayrı ayrı yapıyoruz.


#include
#define EMRE 5
int oku(int x[]); // Neden(1) Aşağıda yer almaktadır.
int yaz(int x[]){
int i;
for(i=0;i

Neden(1) : int main(){ .. } (anaprogram) ın altında tanımlanan fonksiyonları anaprogramın üstünde o şekilde tanımlamamız gerekmektedir.ana programın üzerinde tanımlama yaptığımız int yaz(){ ... } fonksiyonu anaprogramın üstünde yazıldığı için bunda o tanımlamayı yapmamıza gerek duyulmamıştır.

Tags: , , , , , , ,Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑