PHP - MYSQL

Yayınlandı Ocak 22nd, 2014 | by Emre

PHP ‘de Database’den veri çekerek PDF formatında veri okuma

Database ‘deki verileri okuyarak PDF formatına çevirerek pdf formatında veri okumayı sağlayan PHP kodunu yazacağız.

Öncelikle FPDF Kütüphanesini İndirmeniz gerekecek. FPDF Kütüphanesi İndir

database

Resimdeki gibi Tablo oluşturuyorsunuz.

PHP Kodu:

<?php
require_once('fpdf17/fpdf.php');

$hostname = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$database = "pdf";
mysql_connect($hostname, $username, $password);
mysql_select_db($database);

$sql = mysql_query("select * from notlar where id='$_GET[id]'");
$row = mysql_fetch_array($sql);

$pdf=new FPDF('P','mm','A4');
$pdf->AddPage();
$pdf->AddFont('courier','B','courier.php');
$pdf->SetFont('courier','B',10);

$pdf->Text(18,43,iconv('utf-8', 'iso-8859-9', 'Başlık: '.$row['baslik'].''));
$pdf->Text(18,43,iconv('utf-8', 'iso-8859-9', 'Notlar : '.$row['notlar'].''));

$cikti = $row['isim'].'.pdf';
$pdf->Output($cikti,'I');

?>

Bu PHP Kodunuda http://localhost/pdf/index.php?id=1 veya http://localhost/pdf/index.php?id=2 bu şekilde $_GET[“id”] id veri tabanındaki satırı okutmasını sağlıyor.

Projenin Tamamını Buradan İndirebilirsiniz.

Tags: , , , ,Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back to Top ↑